Styrelsen


Önskar ni komma i kontakt med någon i styrelsen, maila till: info@magnarpshamn.se

Styrelsen

David Gabrielsson
Ordförande

Michael Krüger
Sekreterare

Per Almer
Kassör

Jörgen Svensson
Ledamot

Adam Dalmo
Ledamot

Tom Nilsson
Suppleant