Styrelsen


Önskar ni komma i kontakt med någon i styrelsen, maila till: info@magnarpshamn.se

Styrelsen

David Gabrielsson
Ordförande

Per Almer
Kassör

Adam Dalmo
Sekreterare

Michael Krüger
Ledamot

Jörgen Svensson
Ledamot