Historia


7d72fe5b-21df-4e36-a5f7-c160ba2a9c8c

Magnarp, med anor från 1500-talet

År 1524 kallades Magnarp för Manerop och 1574 skrevs byn Magnerup Efter 1662 har man funnit stavningen Mannarp.  På Buhrmanns karta över Skåne från 1684 kallas byn för Meinarp.

Magnarp var tidigare en ort som helt försörjde sig genom jordbruk och fiske. I början av 1800-talet ägde 16 jordbrukare all mark, och samtliga hade fiske som extrainkomst.
Hamnen, som idag är utbyggd ett flertal gånger, grundlades 1892 på samma plats där man tidigare drog upp båtar.

På 1920-talet började turistnäringen att bli allt viktigare, och pensions- och koloniverksamhet växte upp. Efter det började sommargäster att bygga egna hus på orten. Stranddelen av Magnarp kallas idag för Magnarpsstrand. Samhället Björkhagen sydost om Magnarp var före ca 1940 en del av Magnarp och fick då efter att ett större antal tomter avstyckats eget namn.

fc9ee075-b7a7-47ec-b994-036fe3bbb6ad Magnarps alle Magnarps Hamn förr Båstar i Magnarps Hamn historia Magnarps badort historia Magnarps Hamn förr i tiden 5e87cbfd-d6b2-4af2-8f55-aa9ee0347eef