Bodar


bodafter

Bodarna i Magnarps Hamn

Båtföreningen har under året arbetat intensivt med att iordningställa bodarna i Magnarps Hamn. En del av bodarna var tidigare i privat ägo och var mycket eftersatta i underhållet vilket också resulterade i säkerhetsrisker för alla som ville vistas i området. Dessa bodarna tillhör nu föreningen och i projektet har vi lyckats att ta ett rejält omtag och renoverat hela bodområdet i Magnarps hamn.

Vårt vackra Magnarps hamn har blivit en ännu vackrare och tryggare plats för alla att vistas på.

Stort tack till alla som på olika sätt har bidragit och ett extra stort tack till Stiftelsen Gripen som stödfinansierat hela projektet.

Logo_1_rad_PNG_RGB_transp_för_web_PPT

 

 


Bilder hur det såg ut före projektet:
Bod6 Bod1 Bod3 Bod4


Bilder hur det såg ut under/efter projektet:

BodU1 BodU2BodE1BodE3